Polityka prywatności

Polityka prywatności

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest:
SteinRein – Tobias Lepschy
Ulica Upperbreitenau, 13E
Landshut / Bawaria
Niemcy
kontakt@steinrein.com

Telefon: +49 871-20285275

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej informujemy szczegółowo o sposobie postępowania z Państwa danymi.

1) dostęp do danych i hostingu

Możesz odwiedzić naszą stronę bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdym wywołaniu strony internetowej serwer sieciowy automatycznie zapisuje tylko tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych oraz żądającego dostawcę (dane dostępu) i dokumentuje połączenie. Te dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i poprawy naszych usług. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie prawidłowej prezentacji naszej oferty, które przeważają nad naszymi interesami zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f GDPR. Wszystkie dane dostępowe są usuwane najpóźniej siedem dni po zakończeniu Państwa wizyty na stronie.

Hosting

Usługi w zakresie hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania danych w naszym imieniu. O ile niniejsza polityka prywatności nie stanowi inaczej, wszystkie dane dostępowe oraz wszystkie dane zebrane w formularzach udostępnionych w tym celu na tej stronie internetowej są przetwarzane na jej serwerach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych dostawców usług i podstaw naszych relacji z nimi, prosimy o skorzystanie z metody kontaktu opisanej w niniejszej Polityce prywatności.

2. przetwarzanie danych w celu obsługi umowy, kontaktu i założenia konta klienta

Gromadzimy dane osobowe, gdy dobrowolnie nam je Państwo podają w ramach zamówienia lub kontaktując się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w tych przypadkach dane są nam niezbędne do zakończenia umowy i/lub do obsługi Państwa nawiązania kontaktu, a bez ich podania nie można wysłać zamówienia i/lub nawiązać kontaktu. Jakie dane są zbierane, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Udostępnione przez Państwa dane wykorzystujemy w celu realizacji umowy i obsługi Państwa zapytań zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b GDPR.
O ile wyraziliście Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. DSGVO, decydując się na otwarcie konta klienta, będziemy wykorzystywać Państwa dane w celu otwarcia konta klienta. Dalsze informacje na temat przetwarzania Państwa danych, w szczególności na temat przekazywania ich naszym usługodawcom w celu realizacji zamówień, płatności i wysyłki, można znaleźć w kolejnych częściach niniejszej polityki prywatności. Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, Państwa dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i po upływie okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym zgodnie z art. 6 ust. 6. 1 S. 1 lit. c DSGVO, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. DSGVO lub zastrzegamy sobie prawo do wykraczającego poza to wykorzystania danych, które jest dozwolone przez prawo i o którym informujemy w niniejszej deklaracji. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości na adres kontaktowy opisany w niniejszej polityce prywatności lub poprzez funkcję przewidzianą do tego celu w koncie klienta.

3. przetwarzanie danych w celu obsługi przesyłek

W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DSGVO, przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów.

To samo dotyczy przekazywania danych naszym producentom lub hurtownikom w przypadku, gdy przejmują oni za nas wysyłkę (drop shipment). Dla celów niniejszej polityki prywatności są one uznawane za dostawców usług wysyłkowych.

4. przetwarzanie danych w celu obsługi płatności

W celu realizacji płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z następującymi partnerami: dostawcy usług technicznych, instytucje kredytowe, dostawcy usług płatniczych.

4.1 Przetwarzanie danych w celu przetwarzania transakcji

W zależności od wybranego sposobu płatności, przekazujemy dane niezbędne do realizacji transakcji płatniczej naszym usługodawcom technicznym, którzy pracują dla nas w ramach realizacji zamówienia, lub zleconym instytucjom kredytowym lub wybranemu dostawcy usług płatniczych, o ile jest to konieczne do realizacji płatności. Służy to realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b GDPR. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych sami gromadzą dane wymagane do realizacji płatności, np. na własnej stronie internetowej lub poprzez techniczną integrację w procesie składania zamówienia. W tym zakresie obowiązuje deklaracja ochrony danych danego dostawcy usług płatniczych.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych partnerów zajmujących się przetwarzaniem płatności oraz podstaw naszych relacji z nimi, prosimy o skorzystanie z metody kontaktu opisanej w niniejszej Polityce Prywatności.

4.2 Przetwarzanie danych w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatniczych

W stosownych przypadkach przekazujemy naszym usługodawcom dodatkowe dane, które wykorzystują oni wraz z danymi niezbędnymi do realizacji płatności jako nasze podmioty przetwarzające w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatniczych (np. fakturowanie, przetwarzanie zakwestionowanych płatności, wsparcie księgowe). Służy to zgodnie z art. 6 par. 1 S. 1 lit. f DSGVO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed oszustwami lub skutecznego zarządzania płatnościami, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście równoważenia interesów.

5. reklama za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty, telefonu

5.1 E-mailowy biuletyn informacyjny po rejestracji

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wykorzystamy wymagane w tym celu lub osobno podane przez Państwa dane, aby na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych regularnie przesyłać Państwu nasz newsletter drogą elektroniczną. 1 S. 1 lit. a DSGVO.
Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa w każdej chwili i można jej dokonać poprzez wysłanie wiadomości na adres kontaktowy opisany w niniejszej polityce prywatności lub poprzez link umieszczony w tym celu w newsletterze. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Państwa adres e-mail z listy odbiorców, o ile nie wyrazili Państwo wyraźnej zgody na dalsze wykorzystanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Państwa danych w sposób wykraczający poza to, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

5.2 Newsletter e-mailowy bez rejestracji i prawo do sprzeciwu

Jeżeli otrzymamy Państwa adres e-mail w związku ze sprzedażą produktu lub usługi i nie zgłoszą Państwo sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo, na podstawie § 7 ust. 3 UWG, aby regularnie wysyłać Ci e-mailem oferty na podobne produkty, jak te, które już kupiłeś, z naszego asortymentu. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów związanych z kierowaniem reklam do naszych klientów, które w kontekście równoważenia interesów przeważają nad naszymi interesami.
W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Państwa adresu e-mail, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych lub za pośrednictwem linku umieszczonego w tym celu w przesyłce reklamowej, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych.

5.3 Wysyłka Newslettera

Newsletter może być również wysyłany przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania danych w naszym imieniu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych dostawców usług i podstaw naszych relacji z nimi, prosimy o skorzystanie z metody kontaktu opisanej w niniejszej Polityce prywatności.

5.4 Wysyłanie wniosków o ocenę drogą elektroniczną

Jeżeli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazisz na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. DSGVO, wykorzystujemy Państwa adres e-mail w celu złożenia wniosku o wystawienie oceny Państwa zamówienia za pośrednictwem stosowanego przez nas systemu ocen. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontaktowy opisany w niniejszej polityce prywatności lub poprzez link podany w tym celu we wniosku o ocenę.

Wnioski o ocenę mogą być również wysyłane przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania danych w naszym imieniu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych dostawców usług i podstaw naszych relacji z nimi, prosimy o skorzystanie z metody kontaktu opisanej w niniejszej Polityce prywatności.

5.5 Reklama pocztowa i prawo użytkownika do sprzeciwu

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania Państwa imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych, np. do przesyłania Państwu interesujących ofert i informacji o naszych produktach drogą listową. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów związanych z reklamowym podejściem do naszych klientów, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście równoważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f GDPR. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu Twoich danych do tych celów, wysyłając wiadomość na adres opcji kontaktowej opisanej w niniejszej polityce prywatności.

5.6 Reklama telefoniczna

O ile wyraziliście Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. DSGVO, wykorzystujemy dane wymagane do tego celu lub osobno przekazane przez Państwa do naszych własnych celów reklamowych, np. do informowania Państwa o interesujących ofertach i naszych produktach. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy opisany w niniejszej Polityce prywatności lub informując nas ustnie podczas rozmowy telefonicznej. Po odwołaniu usuniemy Państwa numer telefonu, o ile nie wyrazili Państwo wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania Państwa danych w sposób wykraczający poza to, a dozwolony przez prawo, o czym poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

Informacje ogólne

W celu uatrakcyjnienia wizyty na naszej stronie internetowej oraz umożliwienia korzystania z niektórych funkcji, na różnych stronach stosujemy technologie obejmujące tzw. pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie).
Używamy takich technologii, które są absolutnie niezbędne do korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcji koszyka na zakupy). Technologie te gromadzą i przetwarzają adres IP, czas odwiedzin, informacje o urządzeniu i przeglądarce, jak również informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej (np. informacje o zawartości koszyka). W ramach równoważenia interesów służy to nadrzędnym prawnie uzasadnionym interesom w zakresie optymalnej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f GDPR.

Korzystamy również z technologii w celu spełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy (np. w celu wykazania zgody na przetwarzanie danych osobowych) oraz do celów analizy internetowej i marketingu online. Dalsze informacje na ten temat, w tym odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, można znaleźć w kolejnych częściach niniejszej polityki prywatności.

Ustawienia plików cookie dla swojej przeglądarki można znaleźć pod następującymi linkami: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™.

O ile użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie technologii zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. DSGVO, mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość na adres opcji kontaktowej opisanej w polityce prywatności.

7. wykorzystanie plików cookies i innych technologii do analizy sieci i celów reklamowych

O ile wyraziliście Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. DSGVO, na naszej stronie internetowej używamy następujących plików cookie i innych technologii stron trzecich. Po ustaniu celu i zakończeniu korzystania z danej technologii przez nas, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat możliwości odwołania przez użytkownika znajduje się w sekcji “Pliki cookie i inne technologie”. Więcej informacji, w tym podstawy naszej współpracy z każdym dostawcą, można znaleźć w poszczególnych technologiach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Dostawców i podstaw naszej relacji z nimi, prosimy o skorzystanie z metody kontaktu opisanej w niniejszej Polityce Prywatności.

7.1 Korzystanie z usług Google

Korzystamy z technologii Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (“Google”), jak opisano poniżej. Informacje zbierane automatycznie przez technologie Google na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam zapisywane. W przypadku USA nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej. Jeśli Twój adres IP jest zbierany za pomocą technologii Google, zostanie on skrócony poprzez aktywację anonimizacji IP przed zapisaniem na serwerach Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google i tam skracany. O ile nie ustalono inaczej dla poszczególnych technologii, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej dla danej technologii pomiędzy współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w dokumencie Polityka prywatności Google.

Google Analytics

W celu analizy strony internetowej Google Analytics automatycznie gromadzi i zapisuje dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej), na podstawie których tworzone są profile użytkowania z wykorzystaniem pseudonimów. Do tego celu można wykorzystać pliki cookie. Państwa adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych przez Google.

W celu optymalizacji marketingu naszej strony internetowej, aktywowaliśmy ustawienia udostępniania danych dla “produktów i usług Google” . Dzięki temu Google ma dostęp do danych zbieranych i przetwarzanych przez Google Analytics, a następnie może je wykorzystywać do ulepszania usług Google. Udostępnianie danych firmie Google w ramach tych ustawień udostępniania danych odbywa się na podstawie dodatkowej umowy między administratorami danych. Nie mamy wpływu na późniejsze przetwarzanie danych przez Google.

Do tworzenia i przeprowadzania testów wykorzystujemy również funkcję rozszerzenia Google Analytics Google Optimize.

W przypadku analizy internetowej, funkcja rozszerzenia Google Analytics Google Signals umożliwia tzw. “cross-device tracking”. Jeśli Państwa urządzenia z dostępem do Internetu są połączone z Państwa kontem Google i aktywowali Państwo na swoim koncie Google ustawienie “reklama spersonalizowana”, Google może sporządzać raporty dotyczące Państwa zachowań w zakresie korzystania z Internetu (w szczególności dane dotyczące użytkowników z różnych urządzeń), nawet jeśli zmienią Państwo urządzenie końcowe. W tym zakresie nie dochodzi do przetwarzania przez nas danych osobowych, otrzymujemy jedynie statystyki generowane na podstawie Google Signals.

Dla celów analizy internetowej i reklamy, funkcja rozszerzenia Google Analytics tzw. DoubleClick-Cookie umożliwia rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas odwiedzania innych stron internetowych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej.

Google AdSense

Nasza strona oferuje miejsce na reklamy innych firm poprzez Google AdSense. Reklamy te będą wyświetlane w różnych miejscach na tej stronie. Tak zwany plik cookie DoubleClick umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych (adres IP, czas odwiedzin, informacje o urządzeniu i przeglądarce, jak również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) oraz automatyczne przypisanie pseudonimowego identyfikatora UserID, który jest wykorzystywany do określania zainteresowań na podstawie wizyt na tej i innych stronach internetowych.

Reklamy Google

W celach reklamowych w wynikach wyszukiwania Google, jak również na stronach internetowych osób trzecich, tzw. Ustawiony jest plik cookieremarketingu , który automatycznie umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej witryny) oraz przy użyciu pseudonimowego identyfikatora CookieID i w oparciu o odwiedzane strony. Dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy na koncie Google aktywowane zostanie ustawienie “reklama spersonalizowana”. W tym przypadku, jeśli podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej są Państwo zalogowani w Google, Google wykorzysta Państwa dane wraz z danymi Google Analytics w celu utworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla remarketingu cross-device.

Do celów analizy strony internetowej i śledzenia zdarzeń, używamy Google Ads Conversion Tracking do pomiaru kolejnych wzorców użytkowania, gdy użytkownik trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google Ads. W tym celu mogą być stosowane pliki cookie i gromadzone dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, jak również informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej na podstawie określonych przez nas zdarzeń, np. wizyty na stronie internetowej lub rejestracji w newsletterze), na podstawie których tworzone są profile użytkowania z wykorzystaniem pseudonimów.

Mapy Google

W celu wizualnej prezentacji informacji geograficznych Google Maps gromadzi dane dotyczące korzystania przez użytkownika z funkcji Map, w szczególności adres IP i dane dotyczące lokalizacji, przesyła je do Google, a następnie przetwarza przez Google. Na to późniejsze przetwarzanie danych nie mamy żadnego wpływu.

Google reCAPTCHA

W celu ochrony przed nadużywaniem naszych formularzy internetowych, jak również przed spamem przez zautomatyzowane oprogramowanie (tzw. boty) Google reCAPTCHA zbiera dane (adres IP, czas odwiedzin, informacje o przeglądarce, jak również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) i przeprowadza analizę korzystania z naszej strony internetowej za pomocą tak zwanego JavaScript, jak również plików cookie. Ponadto oceniane są inne pliki cookie zapisywane przez usługi Google w przeglądarce. Żadne dane osobowe nie są odczytywane ani zapisywane w polach wprowadzania danych danego formularza.

Google Fonts

W celu jednolitej prezentacji treści na naszej stronie internetowej, dane (adres IP, czas odwiedzin, informacje o urządzeniu i przeglądarce) są zbierane przez kod skryptu “Google Fonts”, przekazywane do Google, a następnie przetwarzane przez Google. Na to późniejsze przetwarzanie danych nie mamy żadnego wpływu.

7.2 Korzystanie z usług Facebooka

Wykorzystanie Piksela Facebooka

Używamy Piksela Facebooka jako części technologii Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (“Facebook”) opisanych poniżej. Piksel Facebooka automatycznie gromadzi i przechowuje dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej na podstawie określonych przez nas zdarzeń, takich jak odwiedziny na stronie internetowej lub subskrypcja newslettera), na podstawie których tworzone są profile użytkowania z wykorzystaniem pseudonimów. W tym celu podczas wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie ustawiany jest plik cookie przez Facebook Pixel, który automatycznie umożliwia rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas odwiedzania innych stron internetowych za pomocą pseudonimu CookieID. Facebook będzie łączył te informacje z innymi danymi z Państwa konta na Facebooku i wykorzystywał je do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej, w szczególności spersonalizowanych i opartych na grupach reklam. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Facebook i otrzymujemy jedynie statystyki generowane na podstawie Piksela Facebooka.
Informacje zbierane automatycznie przez technologie Facebooka na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer firmy Facebook, Inc. pod adresem 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. W przypadku USA nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych Facebook.

Facebook Analytics

Jako część Facebook Analytics, statystyki generowane przez Facebook Pixel pozwalają nam analizować aktywność odwiedzających na naszej stronie internetowej. Służy to optymalnej prezentacji i marketingowi naszej strony internetowej.

Reklamy na Facebooku

Poprzez Facebook Ads, reklamujemy tę stronę na Facebooku, jak również na innych platformach. My określamy parametry danej kampanii reklamowej, Facebook odpowiada za dokładną realizację, w szczególności za decyzję o umieszczeniu reklam u poszczególnych użytkowników.

W oparciu o statystyki dotyczące aktywności odwiedzających naszą stronę internetową generowane za pomocą Facebook Pixel, prowadzimy reklamę grupową na Facebooku za pomocą Facebook Custom Audience, określając charakterystykę każdej grupy docelowej.

W oparciu o pseudonimowy identyfikator cookie ustawiony przez piksel Facebooka i dane zebrane na temat Twojego zachowania na naszej stronie internetowej, obsługujemy spersonalizowane reklamy za pomocą remarketingu z użyciem piksela Facebooka.

Za pomocą konwersji pikseli Facebooka mierzymy późniejsze zachowanie użytkownika w celu analizy internetowej i śledzenia zdarzeń, gdy użytkownik trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Facebook Ads.

7.3 Inne podmioty świadczące usługi w zakresie analizy internetowej i marketingu internetowego

Wykorzystanie AB Tasty do analizy stron internetowych

W celu analizy strony internetowej i przeprowadzenia testów A/B, dane (adres IP, czas odwiedzin, informacje o urządzeniu i przeglądarce, jak również informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej) są zbierane i przechowywane za pomocą technologii firmy AB Tasty GmbH, Richmodstraße 6, 50667 Kolonia (“AB Tasty”), z których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Do tego celu można wykorzystać pliki cookie. Pseudonimizowane profile użytkowania nie są łączone z danymi osobowymi osoby posługującej się pseudonimem bez odrębnej, wyraźnej zgody. AB Tasty działa w naszym imieniu.

Wykorzystanie Optimizely do analizy stron internetowych

W celu analizy strony internetowej i przeprowadzenia testów A/B, dane (adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, jak również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej) są gromadzone i przechowywane za pomocą technologii firmy Optimizely GmbH, Christophstraße 15-17, 50670 Kolonia (“Optimizely”), na podstawie których tworzone są profile użytkowania z wykorzystaniem pseudonimów. Do tego celu można wykorzystać pliki cookie. Pseudonimizowane profile użytkowania nie są łączone z danymi osobowymi osoby posługującej się pseudonimem bez odrębnej, wyraźnej zgody. Informacje zbierane automatycznie przez Optimizely na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera obsługiwanego przez Optimizely, Inc. 631 Howard Street, Suite 100 San Francisco, CA 94105, USA i tam przechowywane. W przypadku USA nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między osobami wspólnie odpowiedzialnymi zgodnie z art. 26 DSGVO.

8. integracja znaku jakości Trusted Shops

Aby wyświetlić nasz znak jakości Trusted Shops i zebrane oceny, a także zaoferować kupującym produkty Trusted Shops po złożeniu przez nich zamówienia, na niniejszej stronie internetowej zintegrowano znak jakości Trusted Shops.

Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu poprzez umożliwienie bezpiecznego zakupu zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f GDPR. Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, jest oferentem znaku jakości Trusted Shops i reklamowanych za jego pomocą usług. Odznaka zaufania jest dostarczana przez dostawcę CDN (content delivery network) w ramach realizacji zamówienia. Trusted Shops GmbH korzysta również z usług dostawców z USA. Zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez Trusted Shops GmbH znajdziesz tutaj.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera również Twój adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz operatora wnioskującego (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Indywidualne dane dostępowe są przechowywane w bazie danych bezpieczeństwa w celu analizy anomalii bezpieczeństwa. Pliki dziennika są automatycznie usuwane nie później niż 90 dni po ich utworzeniu.

Dalsze dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops GmbH, jeśli po złożeniu zamówienia zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub jeśli dokonali już Państwo rejestracji w celu korzystania z nich. Obowiązuje umowa zawarta pomiędzy Państwem a Trusted Shops. W tym celu dane osobowe są automatycznie pobierane z danych zamówienia. To, czy jako kupujący jesteś już zarejestrowany do korzystania z produktu, jest automatycznie sprawdzane na podstawie neutralnego parametru, adresu e-mail hashowanego kryptologiczną funkcją jednokierunkową. Adres e-mail jest przed przekazaniem zamieniany na tę wartość hash, której Trusted Shops nie jest w stanie odszyfrować. Po sprawdzeniu zgodności parametr jest automatycznie usuwany.

Jest to konieczne do realizacji naszych i Trusted Shops nadrzędnych, uzasadnionych interesów, polegających na zapewnieniu ochrony kupującego, związanej każdorazowo z konkretnym zamówieniem, oraz na świadczeniu usług oceny transakcji zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych. Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f Wymagane DSGVO. Dalsze szczegóły, w tym zastrzeżenia, można znaleźć w wyżej wymienionej polityce prywatności Trusted Shops oraz w znaku jakości Trustbadge.

9. media społecznościowe

9.1 Wtyczki społecznościowe z Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Xing, Addthis, Whatsapp

Przyciski społecznościowe z sieci społecznościowych są używane na naszej stronie internetowej. Są one zintegrowane na stronie tylko jako linki HTML, tak że przy wywołaniu naszej strony internetowej nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami danego dostawcy. Jeśli klikniesz na jeden z przycisków, w nowym oknie Twojej przeglądarki otworzy się strona danego portalu społecznościowego, gdzie możesz np. kliknąć przycisk Lubię to lub Udostępnij.

9.2 Nasza obecność w Internecie na portalach Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest, LinkedIn, Xing

O ile wyraziliście Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. DSGVO do odpowiedniego operatora mediów społecznościowych, Państwa dane będą automatycznie zbierane i zapisywane do celów badania rynku i reklamy, gdy odwiedzają Państwo naszą obecność online na wyżej wymienionych mediach społecznościowych, z których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Mogą one być wykorzystywane na przykład do wyświetlania reklam na Platformach i poza nimi, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkownika. W tym celu z reguły stosowane są pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez danego operatora mediów społecznościowych, jak również możliwość kontaktu oraz prawa i możliwości ustawień w tym zakresie w celu ochrony prywatności użytkownika można znaleźć w informacjach o ochronie prywatności dostawców, do których linki znajdują się poniżej. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w tym zakresie, możesz się z nami skontaktować.

Facebook jest ofertą Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (“Facebook Ireland”) Informacje zbierane automatycznie przez Facebook Ireland na temat korzystania przez użytkownika z naszej oferty internetowej na Facebooku są zazwyczaj przekazywane na serwer Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. W przypadku USA nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych w kontekście odwiedzin na fanpage’u na Facebooku odbywa się na podstawie umowy pomiędzy współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO. Więcej informacji (informacje o danych Insights) można znaleźć na stronie tutaj.

Twitter jest serwisem należącym do Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia (“Twitter”). Informacje zbierane automatycznie przez Twittera na temat korzystania przez Państwa z naszej oferty internetowej na Twitterze są z reguły przekazywane na serwer Twitter, Inc. pod adresem 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA i tam przechowywane. W przypadku USA nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej.

Instagram jest ofertą Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (“Facebook Ireland”) Informacje zbierane automatycznie przez Facebook Ireland na temat korzystania przez użytkownika z naszej oferty internetowej na Instagramie są zazwyczaj przesyłane na serwer Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. W przypadku USA nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych w kontekście wizyty na fanpage’u na Instagramie odbywa się na podstawie umowy pomiędzy współodpowiedzialnymi stronami zgodnie z art. 26 DSGVO. Więcej informacji (informacje o danych Insights) można znaleźć na stronie tutaj.

YouTube jest usługą Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (“Google”). Informacje zbierane automatycznie przez Google na temat korzystania przez Państwa z naszej oferty online na YouTube są zazwyczaj przekazywane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam zapisywane. W przypadku USA nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej.

Pinterest to usługa firmy Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia (“Pinterest”). Informacje zbierane automatycznie przez Pinterest na temat korzystania przez użytkownika z naszej obecności online na Pinterest są zazwyczaj przekazywane na serwer firmy Pinterest, Inc. pod adresem 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA i tam przechowywane. W przypadku USA nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej.

LinkedIn jest usługą firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia (“LinkedIn”). Informacje zbierane automatycznie przez LinkedIn na temat korzystania przez użytkownika z naszej obecności online na Pinterest są zazwyczaj przekazywane na serwer LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA i tam przechowywany. W przypadku USA nie ma decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej.

Xing jest usługą firmy New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg.

10. opcje kontaktu i prawa użytkownika

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 DSGVO prawo do żądania informacji na temat przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych w zakresie określonym w tym artykule;
 • zgodnie z art. 16 DSGVO prawo do żądania natychmiastowego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 DSGVO prawo do żądania usunięcia zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest zabronione.
  • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
  • z uwagi na interes publiczny, lub
  • jest niezbędna do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 DSGVO, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile
  • dokładność danych jest kwestionowana przez użytkownika;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo jego usunięciu;
  • nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
  • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 DSGVO;
 • zgodnie z art. 20 DSGVO, prawo do otrzymania Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazaliście w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi danych;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 DSGVO. Z reguły mogą Państwo skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo z centralą naszej firmy.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w celu uzyskania informacji, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, jak również odwołania udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego sposobu wykorzystywania danych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w naszym nadruku.

Prawo do sprzeciwu
O ile przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście równowagi interesów, mogą Państwo sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie w sposób opisany powyżej. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w innych celach, mają Państwo prawo do sprzeciwu wyłącznie z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w celach marketingu bezpośredniego. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.


Polityka prywatności stworzona z rechtstexter.de.

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Profitieren Sie von aktuellen Angeboten und Aktionen rund um SteinRein.